Sponzoring týmu proRobot.cz

Sponzoring univerzitního týmu UHK FIM

Tímto žádáme o sponzorskou podporu univerzitního týmu proRobot.cz v soutěži ANA Avatar XPRIZE. Technologie avatarů má obrovský potenciál na to, aby se vybudovala široká komunita lidí. Sponzorování naší účasti v soutěži by pro Vás mohla být skvělá reklama. V Německu se několika soutěžním týmům podařilo zajistit sponzorské financování. Česká republika má obrovský technologický potenciál a spoustu schopných lidí. Našim cílem není jenom účast v soutěži, ale chceme technologii avatarů dále rozvíjet. Na základě vyvinuté technologie pro soutěž může vzniknout startup, který se bude dál zabývat vývojem a výrobou avatarů. Účast v soutěži je dobrá reklama a skvělá možnost na testování naší vyvinuté technologie.

Informace o soutěži ANA Avatar XPRIZE   https://avatar.xprize.org/prizes/avatar

Reklamní přínos

Na webových stránkách proRobot.cz bude umístěn reklamní banner sponzora. Budou natáčena dvojjazyčná videa na YouTube s potenciálem více jak statisíc shlédnutí, kde bude představen systém avatarů s přidanou reklamou sponzora. Členové týmu budou nosit trička s logem sponzora. Na Avatarovi bude vyčleněno místo pro sponzorskou reklamu.

Příklady možného využití technologie avatarů v průmyslu

Provozní údržba: Ve výrobě je potřeba dohlížet na složité technologie. Když dojde k nějakému problému, je potřeba ihned zasáhnout, aby se minimalizovala odstávka výroby. Například když dojde k výpadku jističe v rozvaděči, může pracovník vzdáleně přes avatara vyhledat závadu a jistič znovu rychle nahodit, aniž by musel být fyzicky přítomen na pracovišti. Každá pobočka bude mít minimálně jednoho avatara. To umožní, aby jeden pracovník dohlížel na technologie ve více závodech.

Výroba: Je zde možnost využití avataru pro jednodušší montážní činnosti. Na pracovišti bude avatar, kterého bude obsluhovat vzdáleně operátor ze svého domova. Operátor bude mít na sobě oblek virtuální reality a bude připojen k vysokorychlostnímu internetu. Díky nízké latenci internetového připojení po celém světě se může operátor nacházet kdekoliv na zemi, třeba v oblasti s vysokou nezaměstnaností a levnou pracovní silou. S rozvojem technologií avataru a precizností pohybu se bude postupně rozšiřovat okruh možných vykonávaných prací. Umělá inteligence umožní, aby avatar vykonával opakující se činnosti v automatickém režimu. Jeden operátor tak postupně zvládne dohlížet na více avatarů a bude zasahovat jenom, když to bude potřeba.

Ostraha: Avatar bez připojeného operátora může být přepnut do automatického režimu ostrahy. Avatar – robot bude postupně procházet výrobní prostory, když zjistí nějaký bezpečnostní problém upozorní dohledovou centrálu, která v případě potřeby zasáhne.

MANIFESTO OF TEAM FOUNDER proRobot.cz

PERSONAL MOTIVATION


First I asked myself a simple question: how I would use a distance-controlled robot avatar? There’s plenty of possibilities, let’s have a look at some of them. At first, I had an idea of 3D printer operation. I need to control a printing process which is usually too long, sometimes it takes even hours and hours. If I had the avatar, I could control the printer from the distance and I wouldn’t have to be there. Another thing on my mind is taking care of my sick mother. If she needs something, it takes me some time to get there. If I had the avatar, I could help her very quickly. My sister who lives far away could also join and take care of her thanks to this technology. A doctor or a nurse could check on her anytime, too. One not too sophisticated avatar in the house and the internet access could do all of this. There are thousands of situations where this avatar would be a huge asset. That’s why I think this technology has a really great potential.


VISION


In future, everybody will be able to buy an avatar or at least to share it with the others. Physical distance won’t be such a problem anymore. Sharing an avatar net will allow us to travel all over the world immediately and quickly. No need to travel or move because of work anymore. With development of AI, avatars will be able to do repetitive activities in an automatic mode. One operator will control more avatars at the same time and will operate with it only if it’s necessary. This rate will be increasing gradually which will eliminate stereotype work. People will have more free time to do things they like, to create new things, etc.


MISION


To reach our vision, we will develop universally usable avatar and its price will the same as second-hand car price. Avatar will be controlled in virtual reality suit. Controlling must be simple and intuitive. The avatar must be accurate, reliable and safe. We will use the newest precautionary and coding standards to avoid misusing and abuse of technology. The avatar will be equipped – there will be a black box in case of accident or fail. We will develop specialized types of avatars for industry, health service and paramedics from the basic model of the avatar. The development won’t be easy and cheap but in my opinion its worths.

We have joined ANA Avatar XPRIZE contest as Czech team for now and we will try to stand it with an honour and pride in international competition. We will be glad and happy if you support us for example as sponsors or new members of this team! Join us! We are still looking for new members for this team so if you think you have good ideas, your own vision and you have something to add, we really want you!

Manifest týmu

Manifest zakladatele týmu proRobot.cz 

English version: https://www.prorobot.cz/domains/prorobot.cz/manifesto-of-team-founder-prorobot-cz/

Osobní motivace

Nejdříve jsem si položil otázku, jak bych využil ve svém životě vzdáleně ovládaného robota – avatara? Možností je mnoho, podívejme se tedy na některé z nich. Nejprve jsem přemýšlel nad obsluhou 3D tiskárny. Potřebuji dohlížet na proces tisku, který trvá velmi dlouho, někdy i v řádu hodin a díky avataru bych nemusel být trvale přítomen a tiskárnu bych zvládl obsluhovat na dálku. Poté mě napadla péče o moji nemocnou matku. Když je akutně něco potřeba, tak mi nějakou dobu trvá, než tam dorazím. Kdybych měl k dispozici avatara, mohl bych jí rychle pomoci. Díky této technologii by se mohla zapojit do péče i moje sestra, která bydlí daleko. Dále by díky avataru mohla na matku dohlížet lékařka nebo ošetřovatelka. Na to vše by stačil jeden nepříliš sofistikovaný avatar v domě a připojení k internetu. Dalo by se přijít na tisíce situací, pro něž by avatar byl přínosem. Proto si myslím že tato technologie má obrovský potenciál.

Vize

V budoucnu si každý bude moci koupit avatara nebo ho bude sdílet s ostatními. Fyzická vzdálenost už nebude hrát takovou roli. Sdílení sítě avatarů nám umožní okamžité cestování po celém světě. Už se nebudeme muset složitě stěhovat za prací. S rozvojem umělé inteligence budou avataři vykonávat opakující se činnosti v automatickém režimu. Jeden operátor zvládne dohlížet na více avatarů a zároveň bude zasahovat jen v případě potřeby. Tento poměr se bude postupně navyšovat, což umožní eliminovat stereotypní práci. Lidé se budou moci věnovat tvůrčím činnostem a svým zájmům. 

Mise

Pro splnění naší vize vyvineme univerzálně použitelného avatara, který bude v cenové relaci ojetého automobilu. Avatar bude ovládán přes oblek virtuální reality. Ovládání musí být snadné a intuitivní. Avatar musí být precizní, spolehlivý a bezpečný. Musí být použity nejnovější bezpečnostní a šifrovací standardy, tak aby se zamezilo zneužití technologie. Pro případ nehody či selhání bude Avatar vybaven černou skřínkou. Ze základního modelu avatara budou vyvinuty specializované typy, pro průmysl, zdravotnictví, záchranáře. Vývoj nebude snadný ani levný, ale rozhodně to stojí za to.