PERSONAL MOTIVATION First I asked myself a simple question: how I would use a distance-controlled robot […]
Manifest zakladatele týmu proRobot.cz  English version: https://www.prorobot.cz/domains/prorobot.cz/manifesto-of-team-founder-prorobot-cz/ Osobní motivace Nejdříve jsem si položil otázku, jak bych […]